Forside

 

Georg Brandes: "VERDENSKRIGEN"

Klik på:

https://archive.org/details/verdenskrigen00branuoft

 

FORORD

FORHOLDENE under Krigen bevirker, at hvad der i et Land som Danmark, hvis Sprog er ukendt, skrives om den, enten overses eller dog aldrig bliver læst uforvansket som Helhed. Journalisterne og de officielle Telegrambureauer udriver af Sammenhængen nogle Sætninger, der enten skal styrke Fordommene i det paagældende Land eller stemple Forfatteren som den Taabe og Usling, han viser sig at være. Jeg har samlet hvad jeg om Krigen har skrevet for den Muligheds Skyld, at det i sin Sammenhæng kan komme til at foreligge for de faa Læsere i Europa, Amerika og Asien, der ikke er forudindtagne, men vil danne sig en uhildet Mening og bryder sig om at kende min. Man tør maaske haabe, at Censuren lader et eller andet deraf passere. G. B.

Brandes, Georg Morris Cohen, 1842-1927. Verdenskrigen (Kindle Locations 14-22). København : Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.

Kopier link:

https://archive.org/details/verdenskrigen00branuoft

Vælg f.x. PDF format

Gem det og læs det med Adobe Acrobat Reader