Brandes Selskabets
bestyrelsesleder 70 år

Brandes Selskabets formand siden 2015, Elisabeth Møller Jensen, bliver på årets sidste dag 70 år. Elisabeth Møller Jensen, der er cand.phil. i dansk og mag.art. i nordisk sprog og litteratur, trådte ind i selskabets bestyrelse i 2011.

På den litterære front har Elisabeth Møller Jensens ikke mindst markeret sig som hovedredaktør for kæmpeværket ”Nordisk Kvindelitteraturhistorie”. Værket udkom i fem bind i årene 1993 til 1998, og det har været med til at kaste lys på Nordens kvindelige forfattere i en litteraturhistorie, der ellers havde været domineret af deres mandlige kolleger. Værket er aktualiseret i to omgange. I 2012 kom værket i en  netudgave, der også omfattede en engelsk version. I  2016 blev den udvidet med 20 nye artikler, der fører historien op til i dag.

Som direktør for videnscenteret KVINFO fra 1990 til 2014 har Elisabeth Møller Jensen været en kendt stemme i den offentlige debat, ikke mindst når det gælder ligestilling. Som nytiltrådt direktør bragte Elisabeth Møller feminismen og arbejdet med ligestilling tilbage på dagsordenen, fremhæver Kristeligt Dagblad bl.a. i sin omtale af fødselaren.

Efter bogsuccesen ”Dengang i Lemvig” i 2015, hvor hun skildrer sin opvækst i limfjordsbyen og fremvæksten af den moderne velfærdsstat, har Elisabeth Møller Jensen rejst landet tyndt som efterspurgt foredragsholder.

Politiken: