OM GEORG BRANDES SELSKABET

Georg Brandes Selskabet afholder debatter om aktuelle emner og problemstillinger.  Gennem vores arrangementer og aktiviteter er det selskabets målsætning at bidrage til at fremme den frisindede, kulturradikale og kritiske tænkning, som Brandes har lagt grunden til i Norden.

Georg Brandes indtager naturligvis en helt særlig plads hos os med foredrag, debatter og herunder også analyser af Georg Brandes’ relevans i dag. I det hele taget bestræber vi os på at belyse de aktuelle problemstillinger, vi tager op, igennem litteratur og digtning.

Bliv medlem af Georg Brandes Selskabet
I Georg Brandes’ ånd sætter vi sammen med forskere, praktikere, politikere og debattører fokus på aktuelle temaer inden for litteratur, kultur og politik. 

Som medlem af Georg Brandes Selskabet får du gratis adgang til 6 debatter og foredrag om året, som vi nu i en årrække har tilrettelagt i samarbejde med Politiken Live. I Georg Brandes’ ånd sætter vi sammen med forskere, praktikere, politikere og debattører fokus på aktuelle temaer og tendenser inden for litteratur, kultur, samfundsforhold og politik - både nationalt og med et internationalt udsyn. 

Det koster 200 kr. om året at være medlem. Er du studerende koster det 100 kr. om året.

Læs mere om, hvordan du bliver medlem af Georg Brandes Selskabet: https://www.brandes-selskabet.dk/417784983

Georg Brandes indtager naturligvis en særlig plads hos os med foredrag,  debatter og herunder analyse af Georg Brandes’ relevans i dag. I det hele taget bestræber vi os på at belyse de aktuelle problemstillinger, vi tager op, igennem litteratur og digtning.

De fleste arrangementer finder sted i Politikens Foredragssal i Vestergade i København.

Historien
Da Brandes i 1871 besteg talerstolen på Københavns Universitet var det for at insistere på, at kunsten skulle sætte problemer under debat. Ifølge Brandes skulle kunsten bidrage til at gøre os moderne, åbne os over for verden, og skulle gøre os frie og lige.

Aldrig så man så kraftig en reaktion fra angste, bagstræberiske og reaktionære kræfter. Frygten for det nye, det frie og det usete førte til, at man søgte at holde Brandes uden for indflydelse.

Trods reaktionen skabte Brandes sig et verdensry som en af de første, globalt virkende intellektuelle, samtidig med at han virkede som kreativ dynamo for det moderne gennembruds forfattere.

I eftertiden har hans eksempel og hans ideer inspireret venner og fjender. De kulturradikale i 30’erne og modernisterne i 60’erne videreførte den kritiske arv. I vore dages værdikamp - hvor angsten for de fremmede, for globaliseringen og for Europa stortrives - er Brandes’ stræben efter det nye og hans fordring efter åbenhed, frihed og tolerance så aktuel som nogensinde.

Igen og igen indtager Georg Brandes pladsen som idealiseret forbillede eller som dæmoniseret fjendebillede. Hvad er det ved ham og hvad er det ved hans ånd, der gør, at han stadig indtager en så central plads i vores kulturhistorie?