Æresmedlemmer

Georg Brandes Selskabet har udnævnt to æresmedlemmmer. 14. september 2012 blev fhv. højskoleforstander og brandsforskeren Jørgen Knudsen (1926-2017) udnævnt. Året efter blev æresmedlemsskabet tildelt Hans Hertel:


Motivering  for Jørgens Knudsen

præsenteret af 
Georg Brandes Selskabets formand Sune Bertelsen

Kære Jørgen Knudsen,

Som en udsøgt anerkendelse af dit lange og enestående virke for Georg Brandesstudiet, gennem dit arbejde med din forbilledlige og omfattende Brandes-biografi, hvor du har skabt et monument som alle senere Brandes-studier vil drage fordel af, for det værk, der står som pejlemærke og som milepæl, og for dit ustoppelige og insisterende engagement for de brandesianske værdier i offentligheden og for dit mangeårige arbejde som formand for Georg Brandes Selskabet tildeler vi dig hermed Æresmedlemsskab i Georg Brandes Selskabet.

Se billedSserie:

Hans Hertel
præsenteret af Georg Brandes Selskabets formand Sune Bertelsen 5. november 2013

Kære Hans Hertel

Som en udsøgt anerkendelse af din lange og store betydning for dansk kulturliv i almindelighed og i særdeleshed din indsats for Brandesforskningen, som du har bidraget afgørende til, og som du så forbilledligt har stimuleret.

For din indsats for de ideer, som også Brandes kæmpede for, og fordi du i sjælden grad har formået at forbinde dit virke som forsker med dit virke som højt kvalificeret formidler, meningsdanner og underviser.

Fordi du i 1971 var med til at stifte Georg Brandes Selskabet, som du gennem din personlighed og dit engagement har bidraget til at give en plads i det kulturhistoriske og det kulturpolitiske landskab.

For denne enestående indsats er det, at jeg hermed på vegne af Georg Brandes Selskabet gør dig til selskabets Æresmedlem.