OM GEORG BRANDES SELSKABET


Georg Brandes Selskabet afholder debatter om aktuelle emner og problemstillinger. Vores målsætning er at bidrage til at fremme den frisindede, kulturradikale og kritiske tænkning, som Brandes har lagt grunden til i Norden. 

Som medlem af Georg Brandes Selskabet får du gratis adgang til 6 debatter og foredrag om året, som vi nu i en årrække har tilrettelagt i samarbejde med Politiken Live. I Georg Brandes’ ånd sætter vi sammen med forskere, praktikere, politikere og debattører fokus på aktuelle temaer inden for litteratur, kultur og politik. 

Georg Brandes indtager naturligvis en særlig plads hos os med foredrag, 
debatter og herunder analyse af Georg Brandes’ relevans i dag. I det hele taget bestræber vi os på at belyse de aktuelle problemstillinger, vi tager op, igennem litteratur og digtning.

De fleste arrangementer finder sted i Politikens Foredragssal i Vestergade i København.

 


Georg Brandes Selskabet er en kulturoplysende og kulturpolitisk forening, der søger at udbrede kendskabet til Georg Brandes’ arbejde og synspunkter. Vi søger den frisindede, åbne og kritiske tænkning, som Brandes har lagt grunden til i Danmark, vakt og styrket gennem foredrag og diskussioner fra vores egen tid. 

Da Brandes i 1871 besteg talerstolen på Københavns Universitet var det for at insistere på, at kunsten skulle sætte problemer under debat. Ifølge Brandes skulle kunsten bidrage til at gøre os moderne, åbne os over for verden, og skulle gøre os frie og lige.

Aldrig så man så kraftig en reaktion fra angste, bagstræberiske og reaktionære kræfter. Frygten for det nye, det frie og det usete førte til, at man søgte at holde Brandes uden for indflydelse.

Trods reaktionen skabte Brandes sig et verdensry som en af de første, globalt virkende intellektuelle, samtidig med at han virkede som kreativ dynamo for det moderne gennembruds forfattere.

I eftertiden har hans eksempel og hans ideer inspireret venner og fjender. De kulturradikale i 30’erne og modernisterne i 60’erne videreførte den kritiske arv. I vore dages værdikamp - hvor angsten for de fremmede, for globaliseringen og for Europa stortrives - er Brandes’ stræben efter det nye og hans fordring efter åbenhed, frihed og tolerance så aktuel som nogensinde.

Igen og igen indtager Georg Brandes pladsen som idealiseret forbillede eller som dæmoniseret fjendebillede. Hvad er det ved ham og hvad er det ved hans ånd, der gør, at han stadig indtager en så central plads i vores kulturhistorie?