Feminisme og liberalisme
Mag, art. Jette Hansen diskuterer Feminisme og liberalisme med forfatter Henrik Dahl i Georg Brandes Selskabet