EFTERÅRS AKTIVITETER

Hermed inviteres du/I til to spændende arrangementer I vores gode selskab.

 Første møde finder sted torsdag den 12. september kl. 17-19 I Pressen Politikens Hus , Vester Voldgade 33, Porten,1552 København V. Der er gratis adgang for medlemmer af  Brandes Selskabet ved forevisning af medlemskortet.

 Kierkegaard og Brandes

 Forfatteren Peter Tudvad, der i år har udgivet den anmelderroste roman Forbandelsen om Søren Kierkegaard, fortæller om forholdet mellem SørenKierkegaard og Georg Brandes. Den ene bliver af mange anset for Danmarks vigtigste kristne tænker, og den anden bliver af mange regnet for Danmarks vigtigste religionskritiker.

 Søren Kierkegaard var en radikal modernitetskritiker, hvorimod  Georg Brandes  var bannerfører for det moderne gennembrud. Alligevel er der også et interessant slægtsskab mellem de to:

Georg Brandes er både anfægtet og inspireret af Kierkegaard.

Peter Tudvad udlægger denne aften forholdet mellem Søren Kierkegaard og Georg Brandes.

Kulturredaktør Rune Lykkeberg introducerer, og fungerer som ordstyrer.

 

Det andet arrangement sætter

Friheden til debat

 Friheden står som en af de mest centrale værdier i vores vestlige kulturkreds – i hele det politiske spektrum hævder partierne, at de bedre end andre sikrer friheden. Men hvad mener vi, når vi taler om frihed? Politiken sætter sammen Brandes Selskabet to skarpe hoveder i stævne for at tale om og for at diskutere frihedsbegrebet. 

 Professor Hans-Jørgen Schanz mødes tirsdag den 24. september kl. 17-19 med tidligere chefjurist i tænketanken CEPOS Jacob Mchangama i Pressen.

 Den udbredte enighed om friheden som princip afløses hurtigt af strid, når det bliver mere konkret. Det viser sig, at der ikke hersker enighed om, hvad der skal lægges i ordet frihed, og hvordan de forskellige friheder skal forstås og bør praktiseres. Desuden står der strid om, hvordan forholdet mellem frihed og andre principper – som lighedsprincippet – skal ses.

 Hans-Jørgen Schanz har med sin bog ”Frihed” bidraget med en historisk orienteret begrebsafklaring, sprogvask som han kalder det.

 Jacob Mchangamas bog ”Fri os fra friheden” sætter friheden til debat. Bogen er et hårdnakket forsvar for den personlige frihed, og viser hvordan vi siden 1960’erne lever støt mere regulerede liv, hvor staten har fået større råderum til at gribe ind og detailstyre eller som et minimum overvåge, hvordan vi lever. 

 Professor Peter Madsen introducerer, og fungerer som ordstyrer.

Foredrags- og diskussionsarrangementerne finder sted i Pressen Politikens Hus, Vester Voldgade 33, Porten, 1552 København V. Der er gratis adgang for medlemmer af  Brandes Selskabet ved forevisning af medlemskortet.

 

Arrangementerne er kommet i stand som et samarbejde mellem Georg Brandes Selskabet og Politiken Plus.