Hørupselskabet er et udgiverselskab under oprettelse.

Selskabets formål er at udbrede kendskabet til Viggo Hørups liv og tanker.

Man kan tilmelde sig selskabet ved at indsende navn og adresse og (meget gerne) evt. e-mailadresse til: Helge Scheuer Nielsen, Rued Langgaards Vej 15. 1. tv. 300 København S. E-mail: hsnbf@email.dk

Man vil da modtage ca. en gang årligt en mindre udgivelse á 40-50 kr. (portoen betales af selskabet). Udvælgelse af publikationer sker foreløbig suverænt ved undertegnede.

Det overvejes dog at etablere et mindre redaktionsudvalg.
Udgivelserne vil især være tekster af eller om Viggo Hørup (1841-1902) og hans samtid. Også personer omkring Viggo Hørup vil blive behandlet i selskabets udgivelser.

Helge Scheuer Nielsen.

 

Udgivet i 2013:

4 hæfter, der tilbydes medlemmerne af Georg Brandes Selskabet for 50 kr. samlet. Hvis man sender Helge Scheuer Nielsen 50 kr. i frimærker, sender han portofrit de 4 hæfter.

 

Hørup 92

Om politikeren og skribenten Viggo Hørup (1841-1902), der var med til at stifte dagbladet "Politiken."Der fortælles om hans valgnederlag i 1892, hvor han tabte til Alberti, den senere storsvindlende justitsminister. Baggrunden for valgnederlaget skal blandt ses i Hørups manglende "danskhed". Han var "Evropæer" – i ledtog med Georg og Edvard Brandes. Han fastholdt modstanden mod Estrups forfatningsbrud, og det kostede. Han blev til gengæld en mere farlig person via sine ætsende artikler i Politiken.

 

Hørup 95

Der fortælles om Viggo Hørups liv og periodens politiske historie fra 1895 til 1901, hvor han nåede at blive minister i landets første Venstreregering.

Hørup glædede sig over at København gled over til oppositionen, bestående of Venstre og Socialdemokratiet.Der berettes om Politiken og bladets kampagner, blandt andet mod de rystende forhold på Kadetskolen, men også om bladets provokationer og Hørups artikler, hvor han maskerede sig som Spidsborger.

Endelig fortælles om Hørups død i 1902 og Politikens "lumpne Kamp mod Sæde­lighed og Kristendom."

Hørup og kvindesagen

Der fortælles om Viggo Hørups mode med kvindesagen via to stærke kvinder, hustruen Emma Hørup (1836-1927) og Henriette Steen (1841-94), der blev hans elskerinde. Hørup støttede kvindesagen i Folketinget og sin avis Politiken, hvor mange af kvinde­sags fortalerne kom til orde.

Hans tese var, at "kvindesagen er et mad­spørgsmål", og han lagde sig i sædeligheds­debatten ud med kravet til kvinder og mænd om "renhed" for ægteskabet.

Han støttede især den radikale fløj af kvindebevægelsen, men han havde ikke særlig sympati for Dansk Kvindesamfund.

Telefon til Hørup

Viggo Hørup var ikke glad for at telefonere, men han var god til at skrive. Han var ironisk og bidsk i sine politiske artikler, men også fuld af humor.

Han var påvirket af Holberg, Søren Kierkegaard og H.C. Andersen, men skabte også sin helt egen skrivestil.

Samtidig med at hans livsopfattelse var ironikerens, førte han sin kamp mod politisk vrøvl og bedrag. En poetisk politiker, morsom og levende midt i politisk dødvande