Æresmedlem Hans Hertel

Tale til Hans Hertel ved tildelingen af æresmedlemsskab i Georg Brandes Selskabet 5. november 2013

 Kære Hans Hertel

I en tid hvor litteraturhistorien udfordres af nye medier og hvor presset fra alternative tilbud vokser, er det væsentligt at besinde sig på vores kulturarv – hvad er det for dele vi skal bringe med os, og hvad er det for spørgsmål vi skal stille til den arv vi bringer med os. Spørgsmål du stiller og besvarer myndigt – som forsker, meningsdanner og publicist.

Forudsætningen for at vi har et velfungerende demokrati og forudsætningen for, at vi har en velfungerende velfærdsstat er, at vi har en udviklet og kvalificeret presse. Pressens niveau afhænger af, at også vores dygtigste forskere påtager sig et ansvar for at bruge deres indsigt i offentligheden. Ligesom forskningen – særligt den humanistiske afhænger af, at pressen finder rum for de indsigter som forskningen bringer frem. I sjælden grad må man sige at du har påtaget dig opgaven med at forbinde de to verdener – offentlighedens og forskningens.

Kære Hans Hertel

Som en udsøgt anerkendelse af din lange og store betydning for dansk kulturliv i almindelighed og i særdeleshed din indsats for Brandesforskningen, som du har bidraget afgørende til, og som du så forbilledligt har stimuleret.

For din indsats for de ideer, som også Brandes kæmpede for, og fordi du i sjælden grad har formået at forbinde dit virke som forsker med dit virke som højt kvalificeret formidler, meningsdanner og underviser.

Fordi du i 1971 var med til at stifte Georg Brandes Selskabet, som du gennem din personlighed og dit engagement har bidraget til at give en plads i det kulturhistoriske og det kulturpolitiske landskab.

For denne enestående indsats er det, at jeg hermed på vegne af Georg Brandes Selskabet gør dig til selskabets Æresmedlem.