Årets første foredrags- og diskussionsarrangement hvor  Frederik Stjernfelt og Bo Lidegaard mødtes for at diskutere Kampen om Ytringsfriheden. I forbindelse med arrangementet afholdtes vores årlige generalforsamling, onsdag den 5. februar 2014  kl. 16.00-16.40 i Pressen, Politikens Hus, Rådhuspladsen 37, København V

 Ytringsfrihed ved Frederik Stjernfelt og Bo Lidegaard

 
Chefredaktør Bo Lidegaard og professor Frederik Stjernfelt mødes til infight om det frie ord og ytringsfrihedens kår.

Muhammedtegningerne var det mest eksponerede tilfælde på dansk jord. Overfaldet på digteren Yahya Hassan det seneste. Gang på gang har samfundsbegivenheder i de senere år fået debatten om ytringsfrihed til at blusse op. Hvordan forholder vi os som samfund til, at en mindre gruppe ekstremister truer mennesker, hvis indlæg i debatten de ikke bryder sig om? Hvordan beskyttes vores frie og åbne debat? Og er der overhovedet grund til at bekymre sig?

Er du blandt de, der aldrig bliver mæt på refleksioner om ytringsfrihedens nuværende kår og argumenter for og imod nødvendigheden af at udfordre den, skal du sætte kryds i kalender 5. februar. Her inviterer Georg Brandes Selskabet og Politiken i samarbejde to af debattens vigtigste stemmer til foredrag og debat, når historiker og chefredaktør for Politiken Bo Lidegaard og professor og forfatter Frederik Stjernfelt indtager scenen i Pressen. Når vi diskuterer tolerance, fællesskab og kvinderettigheder virker ytringsfriheden som tilbagevendende omdrejningspunkt, og her sidder Lidegaard med et betydeligt ansvar, når han på avisens hjørnekontor konstant konfronteres med de udfordringer, der udspringer af presset på ytringsfriheden. Artikler, der omhandler Muhammedtegningerne, lander oftest på hans bord til etiske overvejelser, før de trykkes. Sammen med Jens Martin Eriksen har Fredrik Stjernfelt skrevet bogen ’De anstændige’, som angriber de kulturradikale – herunder Politiken – for at bøje sig for voldeligt pres, og for i tolerancens og multikulturalismens navn at have tøjlet ytringsfriheden.

Dagbladet information om mødet:

http://www.information.dk/487435

 

 

 

 

Georg Brandes Selskabets generalforsamling

Onsdag, den 5. februar 2014  kl. 16.00-16.40

Pressen, Politikens Hus, Rådhuspladsen 37, København V

Medbring din medlemskort 2014.

 

A.   Generalforsamling

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Vedtægtsændringsforslag:

” § 7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 7 medlemmer: foreningens formand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for et år på det ordinære årsmøde.”

ÆNDRES TIL:

§ 7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 8 medlemmer: foreningens formand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for et år på det ordinære årsmøde.”

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af revisor
  3.  Evt.