Feminisme og liberalisme
Mag. art. Jette Hansen diskuterer Feminisme og liberalisme med forfatter Henrik Dahl i Georg Brandes Selskabet