Selskabets revisor Helge Scheuer Nielsen har udgivet en lille bog "Kvinder skriver" om kvindelige forfattere i dagbladet Politiken 1884 -1901.

Hovedpersoner i bogen er forfatteren Olivia Levison, Henriette Steen og Palline Bagger. Bogen skildrer deres indlæg, som der bringes prøver på.

Desuden fortælles om den store sædelighedsfejde i 1887, hvor Georg og Edvard Brandes stødte sammen med Elisabeth Grundtvig og Bjørnson.

Som sædvanlig er Edv. anmelder af de kvindelige forfattere, og Georg B. brevveksler med dem og skriver smukke nekrologer ved deres alt for tidlige død.

Der fortælles desuden en del om tiden.

Bogen koster 120,- men medlemmer af selskabet kan få bogen for 60,- incl. porto, altså ialt 60,- ved henvendelse til

Helge Scheuer Nielsen, Rued Langgaards Vej 15, 1. tv. 2300 S.

eller på email: hsnbf@email.dk