BESTYRELSE:
Georg Brandes Selskabet har ingen fast adresse, men kan kontaktes via en af selskabets bestyrelsesmedlemmer:

Elisabeth Møller Jensen (formand) på 
e-mail:emjvalby@gmail.com
Peter Madsen (næstformand og kasserer) på
Elisabeth Friis på e-mail: elisabeth.friis@litt.lu.se
Poyâ Pâksad  på e-mail: poyapakzad@gmail.com
Tue Andersen Nexø på email: tan@hum.ku.dk
Merete Pryds Helle på 
e-mail:mereteprydshelle2@gmail.com
Jørgen Poulsen på e-mail:  borringogpoulsen@gmail.com
Pia Fris Laneth på e-mail: piafrislaneth@gmail.com
Emma Holten på e-mail:     emmaholten@gmail.com
Lasse Horne Kjældgaard på e-mail:  lhok@sdu.dk  
Jasper Gramkow Mortensen (suppleant) på e-mail:  jm@oure.dk