OPLÆG TIL
DEBATTEN OM:
Mikkel Thorup
Iben Engelhardt
Peter-Clement Woetmann

Hvilke liv er sorgbare?

Etiske synspunkter på flygtninge- og migrantsituationen

Tiden er inde til at belyse og diskutere, hvilke etiske principper, der har ligget, og fremover bør ligge, til grund for Europas flygtninge- og migrantpolitik.

 Efter 2. verdenskrig stod det klart at verdenssamfundet havde brug for at formulere en fælles etik overfor mennesker på flugt. §3 i FN’s menneskerettighedserklæring lyder som bekendt: Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed, men dette grundprincip er mildt sagt under pres når europæiske politikere i fuldt alvor kan foreslå at vi ligefrem modarbejder de redningsaktioner, der hver dag redder mennesker fra døden i Middelhavet – mare nostrum – vores hav.

Vi tager udgangspunkt i efterkrigstidens store etiske tænker Hannah Arendt (hendes essay ”Vi flygtninge” er udkommet på dansk i 2017), og den amerikanske samtidsfilosof Judith Butler (bogen Krigens rammer er udkommet på dansk i 2016). Det er Butler, der stiller det retoriske spørgsmål: Hvilke liv er sorgbare? Det vil sige: Hvilke tabte liv sørger vi over? Hvilke tabte liv sørger vi mindre over – eller slet ikke?

 Til at tale om Arendts flygtningeetik har vi inviteret idéhistoriker Mikkel Thorup, Professor, MSO, Institut for Kultur og Samfund, Århus Universitet. Judith Butlers etiske fordring præsenteres af Ph.d. og post.doc. ved Syddansk Universitet, Iben Engelhardt, som er Butlerekspert og medoversætter af Krigens rammer.

 

 Som noget særligt denne aften vil digter og dramatiker ved Aarhus Teater Peter-Clement Woetmann indlede med at læse fra sin seneste bog Bag bakkerne, kysten (2017) om hvilken pressen bl.a. skrev: "Med ”Bag bakkerne, kysten” har den spirende danske litteratur om det nye årtusindes migrationsstrømme fået sin første milepæl. En smuk, hård og vigtig bog."

Ordstyrer: Elisabeth Friis

 

Tid og sted:

Mandag d. 13. november, kl. 16.30-18.30

Politikens Foredragssal, Vestergade 28, København.

 Gratis adgang for medlemmer Brandes Selskabet

Politiken Pluspris 75 kr.

Pris uden abonnement 125 kr. + 10 kr. pr. billet