Bestyrelsen
 
Georg Brandes Selskabet har ingen fast adresse, men kan kontaktes via en af selskabets bestyrelsesmedlemmer:
 
Formand:
Jasper Gramkow Mortensen på e-mail: jm@oure.dk
Næstformand og kasserer:
Peter Madsen pmadsen@hum.ku.dk


Øvrige medlemmer:
Elisabeth Friis på e-mail: elisabeth.friis@litt.lu.se
Tue Andersen Nexø på email: tan@hum.ku.dk
Merete Pryds Helle på 
e-mail:mereteprydshelle2@gmail.com
Jørgen Poulsen på e-mail:  borringogpoulsen@gmail.com
Emma Holten på e-mail:     emmaholten@gmail.com
Gry Nielsen-Jexen på e-mail: gryjexen@gmail.com
Matthias Dressler-Bredsdorff på e-mail: matthias@bredsdorff.dk
Anette Steen Pedersen  på e-mail: aspedersenholmen@icloud.com
Pia Fris Laneth  (suppleant) på e-mail: piafrislaneth@gmail.com