AFLYSNING AF ARRANGEMENTER PGA. CORONA-SITUATIONEN

 Georg Brandes Selskabets må aflyse efterårets arrangementer pga. Corona-situationen

  

Som resten af Danmark blev også Georg Brandes Selskabet ramt af Corona-krisen. Vi nåede kun at afholde forårets første store og vellykkede arrangement om kulturkristendom, men blev derefter tvunget til at aflyse de tre sidste arrangementer.

 

Vores plan var at tilbyde det aflyste program her i efteråret 2020. Det hele var klappet og klart, da en række Corona-forbehold fra Politiken gjorde, at vi besluttede at aflyse også efterårets program.

 

Til gengæld har vi besluttet at overføre allerede betalte kontingenter for 2020 til 2021, forstået på den måde, at de, der har betalt for i år, slipper for at betale kontingent næste år. De, der endnu ikke har betalt for i år, bliver først rykket for betaling i 2021.

 

Det er med stor beklagelse, vi ser os nødsaget til at aflyse, men vi kommer stærkt tilbage i begyndelsen af januar 2021 med et nyt og frisk forårsprogram.

 

Med håb om at alle kommer helskindet gennem krisen og med ønsket om en god sommer.

 

Venlig hilsen

 

Elisabeth Møller Jensen

Bestyrelsesleder

 

 

Peter Madsen

 Kasserer