Ghettoer og parallelsamfund –

virkelighed eller politisk myte?

Politikerne bruger begreber som ”sorte pletter”, hårde ghettoer” og ”parallelsamfund” til at legitimere lovforslag, der går til kanten og måske overskrider retsstatens grundlæggende princip om lighed for loven.

Men hvad betyder ordene? Refererer de til dagens danske virkelighed, eller er der tale om luftige politiske myter? Og hvilket vidensgrundlag bygger det politiske flertal deres såkaldte Ghettoplan på? Eksisterer der forskningsresultater, som overbevisende kan fortælle os, om lovgiverne rammer plet eller helt skævt i forhold udfordringerne med at integrere nye kulturer i danskheden? Georg Brandes Selskabet har inviteret tre forskere til at belyse vidensgrundlaget bag den kontroversielle lovgivning.

Mikaela von Freiesleben, ph.d. fra Københavns Universitet

John Andersen, ph.d. & mag.scient.soc. fra Roskilde Universitetscenter

Brian Arly Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale studier.

Ordstyrer: Pia Fris Laneth, politolog og forfatter.

 

Tid: 20. november, kl. 16.30 - 18.30

Sted: Politikens foredragssal,

Vestergade 28, 1456 Kbh. K

 

Der er gratis adgang for medlemmer af Georg Brandes Selskabet. Medlemmer får automatisk tilsendt link til billetreservering. Se hvordan du bliver medlem – det koster 150 kr. for et år: http://www.brandes-selskabet.dk/417784983


Hvis du ikke er medlem, kan du købe billet hos Poltiken Live: 

https://politikenbillet.dk/43497/Ghettoer_og_parallelsamfund

  

Bonusinfo:

 

Mikaela von Freiesleben, ph.d. fra Københavns Universitet med afhandlingen “Et Danmark af parallelsamfund. Segregering, ghettoisering og social sammenhængskraft: Parallelsamfundet i dansk diskurs 1968-2013 – fra utopi til dystopi”.

John Andersen, ph.d. & mag.scient.soc./Institut for Mennesker og Teknologi, RUC. Hans forskningsfelt er: planlægning, fattigdomsforskning, social innovation og empowerment inden for det bypolitiske, arbejdsmarkeds-  integrations- og velfærdspolitiske felt.

Brian Arly Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale studier. Hans forskningsfelt er: Forholdet mellem politik og religion i Danmark 1900-2010, Migration og religion i Danmark, Muslimer og islam i Danmark/Europa, Forholdet mellem stat, nation og religion.