Sé videoen:

 

Alle var velkommen til debatten "Ud af Dansk Folkepartis skygge", som Bent Falbert  kommenterer i Ekstra Bladet.

Arrangementet er et samarbejde med Politiken Live.

Læs kommentar i Ekstra Bladet: 
http://ekstrabladet.dk/…/Politiken-krymper-til-en-e…/6032571

  

Ud af DF’s skygge

 Jesper Bertelsen undrer sig over meningen med et debatmødet “Ud af Dansk Folkepartis skygge” i Politiken. Georg Brandes Selskabet er ansvarlig for såvel program som panel.

 I Georg Brandes Selskabet synes vi, at der er al mulig grund til at diskutere, hvordan dansk politik kommer ud af Dansk Folkepartis skygge. Georg Brandes Selskabet er en centrum-venstre forening, og derfor er vi især optaget af Socialdemokratiets plads i skyggen, hvor Ventre og Blå blok tilsyneladende befinder sig fint. Derfor det fine og relevante panel, som vi er glade for.

 Elisabeth Møller Jensen

 Georg Brandes Selskabet

 Bestyrelsesleder

 

Ud af DF’s skygge

 Bent Falbert “har ingen børn med Dansk Folkeparti”, og det har jeg heller ikke. Men Dansk Folkeparti har haft så stor politisk succes, at partiets indflydelse er langt større, end de imponerende 37 mandater i Folketinget berettiger til. Der er næppe mange, der vil være uenige i, at DF har fået indflydelse på vælgere, holdninger og sågar på politiske partier, der burde stå langt fra partiets værdigrundlag. 

 Bent Falbert klandrer Politiken, men det er Georg Brandes Selskabet, der  er ansvarlig for programmet og  for valget af panel. Det ansvar står vi gerne ved. Og mon ikke Brandes vil gnide sig i skægget over Bent Falberts forargelse. Provo-effekten er i hvert fald helt i Brandes stærke ånd.

 I Georg Brandes Selskabet synes vi, at der er al mulig grund til at diskutere, hvordan dansk politik kommer ud af Dansk Folkepartis skygge. Georg Brandes Selskabet er en centrum-venstre forening, og derfor er vi især optaget af Socialdemokratiets plads i skyggen, hvor Ventre og Blå blok tilsyneladende befinder sig fint. Derfor det fine og relevante panel, som vi er glade for.

 

 Elisabeth Møller Jensen

 Georg Brandes Selskabet

 Bestyrelsesleder

 

 

 

Debat i Georg Brandes Selskabet

i Politikens Pressen,Vester Voldgade 33, København 

 Onsdag den 13. april kl. 16.30 – 18.30 

Gratis adgang for Georg Brandes Selskabets medlemmer ved fremvisning af medlemskort.

Ikke-medlemmer: Politikens Pluspris 75 kr. (alm. pris 150 kr.)

Ud af Dansk Folkepartis skygge.

 Grundlag for en anden politik.

Dansk Folkeparti er vælgermæssigt gået frem i områder, som er ramt af forringelser i velfærden og nedskæring af den offentlige sektor med lukning af skoler,daginstitutioner, mindre sygehuse og tab af lokale arbejdspladser.  Dansk Folkepartis holdning slår samtidig ud i inhuman hævdelse af egeninteresse i forhold til den internationale flygtningesituation. Hvor skal opgøret med Dansk Folkepartis indflydelse på dansk politik komme fra?  Hvad er alternativerne, og hvorfra kan de komme?

Pelle Dragsted, MF (El), Annelise Marstrand-Jørgensen, forfatter,

 Winni Grosbøll,borgmester, Bornholm Regionskommune, (A),

Rasmus Prehn MF (A)

Ordstyrer: Lars Hutters