PRESSEMEDDELELSE

5.3.2015

 

Hvad kan centrum-venstre?

SR-regeringens politik og argumenter til debat.

Nyt program og ny leder af Georg Brandes Selskabet

 

”Hvad kan centrum-venstre?” er overskriften på Georg Brandes Selskabet foredrags- og debatrække forår 2015, hvor vi sætter SR-regeringens politik og argumenter til debat med fokus på ligestilling, konkurrencestat, arbejderklasse og højrepopulisme. Hvilke forventninger kan der stilles til en centrum-venstre regering? Hvilke muligheder har den? Hvilke forandringer i det danske samfund må centrum-venstre forholde sig til, og hvilke forestillinger om alternativer kan danne grundlag for kritik af den aktuelle politik og for konstruktive forandringer af den politiske situation?

 

På et netop afholdt bestyrelsesmøde er mag.art. Elisabeth Møller Jensen valgt til ny leder af bestyrelsen efter cand.mag. Sune Berthelsen, der har haft posten de sidste syv år.

 

Georg Brandes Selskabet, stiftet 3. november 1971, er en åben og uafhængig forening, hvis kulturoplysende og kulturpolitiske virke har til formål at vække og udvikle interessen for Georg Brandes, hans forfatterskab og hans indsats i dansk åndsliv. Tillige at søge den frisindede tradition og den kulturradikale og kritiske tænkning, som Brandes har lagt grunden til i Danmark, vakt og styrket gennem foredrag og diskussioner om emner fra vor egen tid. Således at den virkelige betydning af Brandes forfatterskab og hans indsats i dansk åndsliv ikke kun markeres som et historisk fænomen, men også som en levende realitet.

 

Med venlig hilsen

 Anna Amiri Melchior

  

Kontakt:

Elisabeth Møller Jensen

emjvalby@gmail.com

mobil:23340527

Info: www.brandes.dk