Forside

 

 

 

Forårets øvrige arrangementer ligger fast og samles under overskriften:

 Hvad kan Centrum-venstre gøre?

Efter manges opfattelse har SR-regeringen ikke indfriet forventningen om et alternativ til Rasmussen og Rasmussen. Regeringen forsvarer sin politik som en nødvendighed under de givne betingelser, nationalt og internationalt. Men den fremstiller også sin politik som et forsøg på at redde og forny velfærdsstaten. Georg Brandes selskabet sætter SR-regeringens politik og argumenter til debat. Hvilke forventninger kan der rimeligvis stilles til en centrum-venstre regering? Hvilke muligheder har den? Hvilke forandringer i det danske samfund må centrum-venstre forholde sig til? Hvilke forestillinger om alternativer kan danne grundlag for kritik af den aktuelle politik – og for konstruktive forandringer af den politiske situation.

 

I Sverige har partidannelsen Feministisk initiativ gjort et succesfyldt forsøg på alternativ politik, indholdsmæssigt og organisatorisk, ud fra en feministisk dagsorden. I Danmark er der taget initiativ til en partidannelse, Alternativet, der ikke alene sigter imod at fremme alternative dagsordener i det politiske centrum-venstre felt, men også at gøre det igennem alternative former for organisation og politikudvikling. Selskabet har inviteret Gudrun Schyman, Feministisk initiativs centrale skikkelse, Uffe Elbæk, initiativtageren til Alternativet til at tage debatten. Onsdag d. 4. marts, 17:00 – 19.00.

 

Et nøglebegreb i den aktuelle debat er ’konkurrencestaten’, som diagnostisk er anvendt af Ove Kaj Petersen, og som Bjarne Corydon har taget til sig. Hvilke ændrede betingelser peger dette begreb på og hvilke ændringer indebærer de politiske tiltag, der tager det som ledetråd? Er der alternativer, som kritik af den førte politik kan pege på? Selskabet har inviteret Ove Kaj Petersen og professor Anette Brochorst, Ålborg Universitet, til at diskutere disse spørgsmål. 

Tirsdag d. 24. marts, 17:00 – 19.00.

 

Sat på spidsen kan den offentlige debat give indtryk af, at stort set hele den danske befolkning tilhører ’middelklassen’, bortset fra visse grupper af særligt udsatte og visse grupper af særligt velhavende og indflydelsesrige. En nærmere betragtning af de sociale grupperinger og udviklingen i deres indbyrdes forhold viser noget ganske andet, således som særlig forfatter, Lars Olsen har fremhævet og analyseret det i flere bøger. Selskabet har inviteret ham til at drøfte sine resultater og de politiske perspektiver, de åbner, således som han ser det. Til samme arrangement har selskabet inviteret forfatter, Gretelise Holm, som i sine erindringsbøger har videregivet erfaringer fra sociale miljøer uden for typiske centrum-venstre referencerammer. 

Mandag d. 20. April, 17:00 – 19.00

 

I Danmark og i Europa er det politiske mønster præget af en voksende  ’højrepopulisme’, som fremhæver det nationale og er kritisk over for alt fremmed, hvad enten det er immigranter, EU eller ’globaliseringen’. Kombinationen af disse politiske temaer synes at kanalisere ikke blot en regulær xenofobi , men også reelle bekymringer og ængstelser i store dele af befolkningerne ind i en illusorisk og potentielt destruktiv politik. I Danmark er der sket et  holdningsskifte i takt med, at de traditionelle partiers generelle politiske afstandtagen er afløst af taktiske alliancer med højrepopulismen. Selskabet har inviteret Preben Wilhjelm til at tale om ’Venstrefløjen og højrepopulismen’ Tirsdag d. 5. maj, 17:00 – 19.00.

 

 

 

Ligestilling og en ny politik
Gudrun Schyman og Uffe Elbæk
onsdag d.4. marts, 17-19
Politikens foredragssal

 

Konkurrencestaten til diskussion
Anette Borchhorst og Kaj Ove Petersen
tirsdag d. 24. marts, 17-19
Pressen, Politiken

 

Arbejderklassen der forsvandt
Lars Olsen og Gretelise Holm, 
mandag d. 20. april, 17-19
Pressen, Politiken

 

Venstrefløjen og højrepopulismen
Preben Wilhjelm 
tirsdag d, 5. maj, 17-19  - Politikens foredragssal