Formandens beretning

Generalforsamling 4.2.2020

 

Det var med stor sorg, at bestyrelsen i sommers modtog budskabet om Lars Hutters død efter et års alvorlig kræftsygdom. I Georg Brandes Selskabets bestyrelse har vi haft stor glæde af Lars Hutters engagement og person. 

 

Lars var bestandig optaget af samtidens problemer, og lige så optaget af, hvordan der kunne organiseres med henblik på løsninger. Græsrodsaktiviteter, bevægelser, aktioner var for ham vejen til gennem mobilisering at øve indflydelse på den lige så nødvendige politiske repræsentation. Han var i perioder medlem af Københavns borgerrepræsentation, ligesom han en tid var medlem af Yngre Læger i hovedstaden, og han engagerede sig i bevarelsen af Kommunehospitalet, der var hans arbejdsplads. Men hans gemyt drev samtidig en omfattende deltagelse i organisering og debat. 

Lars var aktiv i Brandes Selskabet til han næsten ikke kunne længere. Hans mange års erfaring forenet med hans personlighed gav ham en særlig, mindeværdig noblesse, som vi nok ikke er de eneste, der tager med os som ledetråd. Ære være Lars Hutters minde.

 Georg Brandes Selskabets hovedaktivitet er afholdelse af foredrags - og debatmøder med fokus på litteratur, kultur og politik, og i 2019 afholdt vi i alt syv møder, fire om foråret og tre om efteråret.  

 Forrets møder havde alle fokus på politik. Titlen på det første var: “En håbefuld vej mod et bæredygtigt klima” med  deltagelse af bl.a. Den grønne studenterbevægelse, som blev stiftet foråret 2018.

 Til det andet møde med overskriften “At skrive ghettoen” havde vi inviteret forfatteren Morten Pape, der i sine romaner har fremstillet ghettoen skønlitterært. 

 “Retssamfundet under pres" med forfatteren Suzanne Brøgger direktør Morten Kjærum og MF Jens Rohde blev så stort et tilløbsstykke , at det fyldte Pressen.

 Det sidste møde i foråret handlede om “Kampen om KVINFO”. I panelet sad direktør Tine Aurvig Huggenberger, chefredaktør Rune Lykkeberg og forfatter Elisabeth Møller Jensen.

 Efterårsprogrammet havde hoved vægt på litterære emner. 

 Vi åbnede med et arrangement om “Brandes, Goldschmidt og det jødiske” med to førende forskere i henholdsvis Brandes og Goldschmidts status som jødiske intellektuelle. Søren Blak Hjortshøj, der har skrevet afhandling om repræsentationer af det jødiske hos Brandes og Jan Schwarz, Goldschmidtforsker og lektor i jiddisch ved Lunds Universitet. 

 Efterårssæsonen sluttede med introduktion til den nye tekstkritiske udgave af “Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur”, der udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. I den anledning inviterede Brandes Selskabet til foredrag og samtale med lektor, ph.d., Jens Bjerring-Hansen, hovedredaktør på den nye udgave, og litteraturhistoriker Lise Busk-Jensen, dr. phil. og forfatter til “Romantikkens forfatterinder”. 

 Endelig inviterede vi til en debat om den “Frygtens dagsorden", der stadigvæk fylder i forhold til muslimer og vore ikke-vestlige medborgere. Vi inviterede forfatter Sofie Jama, jurist Tarek Ziad Hussein og professor Garbi Schmidt til at holde oplæg om problemstillingen.

 Alle arrangementer annonceres af Politiken, som Selskabet har et fint og godt samarbejde med. Vi annoncerer også via Facebook med en stærkt voksende aktivitet. Selskabert har nu 1539  følgere, og de enkelte arrangementer får et stigende antal kommentarer med på vejen. Politiken opretter for hvert møde et opslag på Facebook, hvor man kan markere sin interesse eller sin deltagelse. Det er alt sammen tiltag, som skal gøre foreningen mere synlig og slagkraftig. Gå endelig ind og giv foreningen et like eller en kommentar, hvis I ikke allerede har gjort det.

 Som et sidste punkt i min beretning, vil jeg takke vores mangeårige medlem af bestyrelsen Anatolio Kronik for femten års medlemsskab af Brandes Selskabets bestyrelse. Anatolio har været et meget aktivt medlem som kasserer, sekretær og dokumentarist. Anatolio, der er født, opvokset og uddannet i Santa Fe i Argentina, kom til Danmark i begyndelsen af 1960’erne. Anatolio er meget internationalt orienteret og engageret, og en ven opfordrede ham på et tidspunkt til at blive medlem af Brandes Selskabet. Med den begrundelse at han “manglede en dansk dimension”, så derfor ville det være gavnligt for ham at følge de aktuelle debatter. Hurtigt fik Anatolio en opfordring til at stille op til bestyrelsen, hvor han blev valgt som kasserer. Anatolio oprettede selskabets hjemmeside, som han redigerer. Selv om Anatolio nu stiller sin bestyrelsespost til rådighed, vil han fortsat redigere hjemmeside og optage videoer. Vi skylder Anatolio en stort tak. Lad os give ham en hånd. 

 Tak for ordet.

 Elisabeth Møller Jensen

 bestyrelsesleder

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Formandens beretning

 Generalforsamling 4. februar 2019

  Da jeg sendte forårets program ud sammen med indkaldelse til generalforsamling, modtog jeg en udmeldelse af Selskabet med den begrundelse, “at afstanden til Georg Brandes er blevet lidt for stor.” Den udmelding fik selvfølgelig bestyrelsen til at overveje, om han havde ret, om der var noget om kritikken. Vi ved godt, at mange litterære foreninger holder sig til forfatterskabet, men Georg Brandes var ikke bare forfatter, han havde også stærke holdninger til samtid og samfund. “Det moderne gennembrud”, var ikke bare betegnelse for en litterær periode, men det var også en en værdikamp i direkte forbindelse med den politiske kamp i datidens Danmark. 

 

 Og det giver mig anledning til at repetere Selskabets virksomhed i forhold til formålsparagraffen? Den lyder i følge § 2:

 “Selskabets formål er at vække og udvikle interessen for Georg Brandes, hans forfatterskab og hans indsats i dansk åndsliv, tillige at søge den frisindede tradition og den kulturradikale og kritiske tænkning, som Brandes har lagt grunden til i Danmark, vakt og styrket gennem foredrag og diskussioner om emner fra vor egn tid, således at den virkelige betydning af Brandes’forfatterskab og hans indsats i dansk åndslivikke jun markeres som et historisk fænomen, men også som en levende realitet”.

 

 I bestyrelsen bekræfter formålsparagraffen os i, at vi er på rette vej, men vi er lydhøre over for input fra generalforsamlingen. Og hermed kommer jeg let og elegant over til programmet for 2018. Hvad havde Brandes Selskabet gang i sidste år?

 Forårsprogram 2018: 68+50 – Og hvad så nu?

 

 I 2018 var der gået 50 år siden det skelsættende år 1968. Jubilæet markerede vi  med fire arrangementer, hvor vi inviterer en markant, aktivistisk person, som var med dengang, og en markant, aktivistisk person fra den unge generation.

Vi sprang mellemgenerationen over. Der har været fremsat masser af kritik fra 68’ernes børn. Men hvordan kan 68 inspirere i dag? 

 Opbrud i kunsten: Den kropumulige kunst

 Med billedkunstner Kirsten Justesen og forfatter Caspar Eric

Kvindebevægelse og normkritik

 Medjournalist og forfatter Karen Syberg og den normkritiske aktivist Anna Wandel-Petersen til en samtale om feminismens genopblomstring,

 "Det bevæger sig, når vi går"

 Med Niels Skousen og Katinka Bjerregaard der mødtes på scenen i Pressen, og talte om oprør dengang og nu, fremtidshåb og fremtidsangst, livslede og livsglæde – og hvordan det hænger sammen i musikken.

 

Studenteroprør i 68 – og i dag?

 MedLars Hutters, Amanda Büchert, Rasmus Bro og Niels Nykrog til en debataften om arven fra 68 på de danske universiteter.

 

 Efteråret 2019 gennemførte vi tre arrangementer:

 Takt og Tone i sex- og familieliv

 Forfatteren Emma Gad, der tilhørte Brandes-kredsen som en del af Det moderne gennembrud, skrev sin berømte etikettebog “Takt og Tone”, 1918 som en vejledning i omgangsformer til en ny og moderne tid. Georg Brandes Selskabet markererede bogens 100 års jubilæum med en debat om bogens relevans i dag. 

 

Med Pia Fris Laneth, der sammen med Jytte Hilden har redigeret antologien “Takt og tone til tiden”, 2018 Anna von Sperling, og Anne Sophia Mygind Hermansen. 

 

 Danmarks aktivistiske udenrigspolitik

 Med Bo Lidegaard, Anna Libak Og Klaus Carsten Pedersen

 

 Ghettoer og parallelsamfund –

 virkelighed eller politisk myte?

 Politikerne bruger begreber som ”sorte pletter”, hårde ghettoer” og ”parallelsamfund” til at legitimere lovforslag, der går til kanten og måske overskrider retsstatens grundlæggende princip om lighed for loven.

 Men hvad betyder ordene? 

 Med Mikaela von Freiesleben, John Andersen og Brian Arly Jacobsen

 Arrangementerne har været velbesøgte med gode oplæg og engagerede debatter. Tak for det. Vi (dvs. Anatolio) har lagt videooptagelser ud på hjemmesiden og på Facebook-siden, som stadigvæk får mere aktivitet. Twitter er sværere at få i gang, så er der nogen af jer, der har en Twitter-konto, så gå ind og følg @brandesselskab, del og like. 

 

 Vi producerede i efteråret en ny Brandes-folder. Via Politiken kommer der hver gang nye deltagere til møderne, så er det fint at have en opdateret folder parat. Men vi opfordrer trofaste medlemmer til at give folderen videre til børnebørn i den rette alder. Vi vil meget gerne invitere den unge generation med.

 

 I 2018 introducerede vi i samarbejde med Politiken link til en gratis billet. Det er ikke så nemt at skifte medlemskort ud med en digital løsning, men det går fremad. Stor ros til jer, der ubesværet printer en billet ud til prisen 0 kroner, og en hjælpende hånd til jer, det stadigvæk volder besvær. Jeg tror på, det lykkes. 

 

 På sidste års generalforsamling hævede vi kontingentet fra kr. 120 til kr. 150. Som det fremgår af indkaldelsen vil vi i år gerne hæve kontingentet til kr. 200. Enkelte forslog sidste år, at vi med det samme skulle hæve til kr. 200, og flere har faktisk uden videre indbetalt 200 kr. Vi er glade for at få lidt flere penge at arbejde med. Vi kan nu betale et honorar til foredragsholdere uden en fast indtægt. Men det er stadigvæk symbolsk.

 

 Til sidst vil jeg takke for engageret medlemskab og for en engageret bestyrelsesindsats. Forhåbentlig fremstår vores arbejde legende let og helt ubesværet. Men det er det ikke, vil jeg lige understrege. Programmet planlægges og gennemføres af mennesker, som enten fortsat er dybt optaget af et travlt og krævende arbejdsliv, eller af pensionister, der har lige så travlt, som dengang vi havde et job. For bestyrelsen er det et vigtigt arbejde. Vi gør vores bedste, for vi er fortsat helt afhængige af, at kloge og vidende mennesker stiller op i Brandes Selskabet og deler deres tanker med os.