TYSKLAND OF EUROPAS KRISE

 Under overskriften Tysklands og Europas krise mødtes professor Per Øhrgaard og Tysklandskorrespondent Peter Wivel for gennem oplæg og efterfølgende diskussion at behandle sagen

 Det nye, store og genforenede Tyskland skal finde sig selv i et Europa i krise.

Ofte kritiseres Tyskland for at dominere EU for kraftigt og ofte kritiseres Tyskland for ikke at gøre nok i forhold til den krise som EU befinder sig i.

 At forstå hvad der er på færde i vores store naboland mod syd, og at forstå hvilken rolle Tyskland indtager i forhold til det europæiske projekt, der som en fugl Fønix har rejst sig efter de store verdenskrige, er en central nøgle til at forstå vores kontinent i dag.

  • Hvad betyder den økonomiske skævvridning af kontinentet?
  • Hvad betyder konflikterne i Kontinentets periferi for Europa – ifølge tyskerne?
  • Hvilke spændinger er der i Tyskland i forhold til det europæiske projekt? 
  • Hvad er det i den tyske kultur, der taler til fordel for den europæiske tanke og hvad er det, der taler imod?
  • Er der grund til at være bekymret for den voksende tyske indflydelse i EU?

 

Spørgsmålene er væsentlige og mange og derfor har Georg Brandes Selskabet i samarbejde med Politiken Plus bedt to af vores bedste Tyslandskendere om at præsentere deres syn på udfordringerne. 

 

Professor Per Øhrgaard og Politikens Tysklandskorrespondent Peter Wivel indleder hver især med et oplæg, der kan danne grundlag for en efterfølgende diskussion.

 

Arrangementet fandt sted i Politikens foredragssal

mandag den 3. November  2014 kl. 17-19,

Vestergade 28, 1471 København K.