Debat i Georg Brandes Selskabet

d. 3. november 2016, 17.00-19.00, Politikens Foredragssal, Vestergade 28,

Gratis adgang for Georg Brandes Selskabets medlemmer ved fremvisning af medlemskort.

Ikke medlemmer: Politiken abonnenter - Politiken Live pris 40 kr. (alm. pris 80 kr.)

 

Den stærke stemme, det brudte jeg

Med sin bog Horden, som udkom sidste år, gav forfatteren Hans Otto Jørgensen os en ny version af litteraturen omkring det moderne gennembrud: Den afgørende brudflade ligger ikke mellem romantik og realisme, men snarere mellem to forskellige ideer om mennesket, som begge eksisterede inden for det moderne. Som en modstrømning til Brandes og hans monumentale jeg læser Jørgensen et brudt jeg frem i periodens litteratur. Han sætter åndsaristokratens blik på verden op over for det, han kalder den flueøjede modernitet. I dén modernitet – som man finder blandt andet hos Helga Johansen og Olga Levinson – møder man stemmer, der med stor styrke taler hinsides normaliteten. De er bevægelige og foranderlige, de stemmer, men de udvikler sig ikke. De samler sig ikke til et helt, harmonisk jeg, og de bevæger sig ikke fremad – mod normalitet, mod myndighed.

Man finder noget lignende i de sidste 5 års danske litteratur. Forfattere som Asta Olivia Nordenhof og Bjørn Rasmussen har skrevet usædvanligt stærke bøger om at befinde sig uden for det normale. De skriver om psykisk sygdom og om overgreb og gør det med stemmer, der på én gang er stærke og brudte. Deres bøger udtrykker hverken et ønske eller et håb om at finde tilbage til den form for liv, det omgivende samfund betragter som rigtigt. Deres skrift er ikke terapeutisk. Deres bøger fortæller ikke udviklingshistorier. De vil hellere udvide de måder, man kan tale i litteraturen på.

Til arrangementet Den stærke stemme, det brudte jeg vil Hans Otto Jørgensen fortælle om sin bog Horden og om den modernitet, der udgør et indre alternativ til Brandes’ moderne gennembrud. Han og forfatteren Asta Olivia Nordenhof vil diskutere forholdet mellem datidens og nutidens litteratur. Hvor stærke er forbindelserne? Er det den flueøjede modernitet – og ikke Brandes’ moderne gennembrud – der føles relevant for unge forfattere i dag? Undervejs vil der være oplæsninger fra værkerne. Tue Andersen Nexø vil være ordstyrer.