LYT TIL VIDEOOPTAGELSE AF 

Venstrefløjen og højrepopulismen 

Preben Wilhjelm i Georg Brandes Selskabet

Fra mødet tirsdag d. 5. maj, 17-19
i Politikens PRESSEN

 

Preben Wilhjelm om sin selvbiografi.

Preben Wilhjelm er uddannet atomfysiker og har en licentiatgrad i jura. Han var mangeårigt folketingsmedlem for Venstresocialisterne og engagerer sig vedholdende i samfundsdebatten. Denne tirsdag om venstrefløjen og højrepopulismen.

I Danmark og i Europa er det politiske mønster præget af en voksende 'højrepopulisme', som fremhæver det nationale og er kritisk over for alt fremmed, hvad enten det er immigranter, EU eller 'globaliseringen'. Kombinationen af disse politiske temaer synes at kanalisere ikke blot en regulær xenofobi, men også reelle bekymringer og ængstelser i store dele af befolkningerne ind i en illusorisk og potentielt destruktiv politik. I Danmark er der sket et holdningsskifte i takt med, at de traditionelle partiers generelle politiske afstandtagen er afløst af taktiske alliancer med højrepopulismen. Preben Wilhjelm udgav selvbiografien "Man kan sagtens være bagklog" i 2014. 

Georg Brandes Selskabet har i godt fire årtier eksisteret med det primære formål. - gennem foredrag og diskussioner - at udbrede kendskabet til Brandes' virke og udfolde den frisindede arv, der udspringer af denne tradition. Selskabet har inviteret Preben Wilhjelm til i forlængelse af sin bog 'Man kan sagtens være bagklog' at tale om 'Venstrefløjen og højrepopulismen'. 


 

Arrangementerne er GRATIS FOR MEDLEMMER, for ikke-medlemmer, kan der bestilles billetter gennem Politiken Plus til 150 kr., eller 75 kr. for Plus-medlemmer.

MELD DIG IND I BRANDES SELSKABET FOR 120 KR. (70 KR FOR STUDERENDE) PR. ÅR. 
MEDLEMSSKAB GIVER GRATIS ADGANG TIL ALLE ARRANGEMENTER.

INDMELDELSE: 
reg. nr. 1551, konto nr. 4280134929
Spørgsmål ang. medlemskab, skriv til Anatolio Kronik: kronik@post4.tele.dk
MOBILE PAY PÅ VEJ

Link til BRANDES SELSKAB PÅ TWITTER:

https://twitter.com/search?q=%20brandes%20selskabet&src=typd

Link til GEORG BRANDES SELSKABET PÅ FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/456939877803341/