Referat for Generalforsamlingen i Georg Brandes-Selskabet den 4. februar 2019

 

Dagsorden:

 

1.                   Valg af dirigent
2.                   Valg af referent
3.                   Formandens beretning
4.                   Kassererens beretning
5.                   Budget
6.                   Fastsættelse af kontingent
7.                   Evt. vedtægtsændringsforslag
8.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.                   Valg af revisor
10.                Evt.

 

Referat:

 

Ad 1. Pia Fris Laneth blev valgt som dirigent for mødet.

 

Ad 2. Jørgen Poulsen blev valgt som referent.

 

Ad 3. Formandens beretning blev vedtaget uden indsigelser. Se beretningen på http://www.brandes-selskabet.dk/356327874

 

Ad 4. Kassererens beretning blev vedtaget uden indsigelser.

 

Ad 5. Budget for 2019 blev præsenteret.

 

Ad 6. Fastsættelse af kontingent. Med overvældende flertal blev bestyrelsens forslag til forhøjelse af kontingentet vedtaget. Det er dermed fastsat til 200 kr. pr. år men fastholdes 100 kr. for studenter.

 

Ad 7. Ingen ændringsforslag.

 

Ad 8. Elisabeth Møller Jensen blev genvalgt som bestyrelsesleder. Elisabeth Friis, Peter Madsen, Lars Hutters, Anatolio Kronik, Tue Andersen Nexø og Jørgen Poulsen blev genvalgt. Katherah Pawarni og tidligere formand og mangeårigt bestyrelsesmedlem Sune Berthelsen genopstillede ikke. I stedet er indvalgt Merete Pryds Helle og Poya Pakzad. Pia Laneth Fris blev genvalgt til suppleantposten.

 

Ad 9. Helge Scheuer Nielsen ønskede ikke genvalg. Elisabeth Møller Jensen udtrykte en stor tak til Helge Scheuer Nielsen, der i en lang årrække har været såvel kasserer og siden revisor for Georg Brandes Selskabet. Som ny revisor blev valgt Jytte Nielsen.

 

Ad 10. Der blev fra salen foreslået, at bestyrelsen overvejer et arrangement om Georg Brandes og Dansk Kvindehistorie.