Forside

 

Referat for Generalforsamlingen i Georg Brandes-Selskabet den 1. februar 2017

Dagsorden 

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af referent

3.                   Formandens beretning

4.                   Kassererens beretning

5.                   Budget

6.                   Fastsættelse af kontingent

7.                   Evt. vedtægtsændringsforslag

8.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.                   Valg af revisor

10.                Evt.

Ad 1. Lars Hütters blev valgt som dirigent for mødet.

Ad 2. Tue Andersen Nexø blev valgt som referent.

Ad 3. Formandens beretning blev vedtaget uden indsigelser. Det blev vedtaget, at bestyrelsen skulle arbejde for at få et samarbejde med Politiken+, således at medlemmer af foreningen skulle forudbestille biletter via Politikens hjemmeside.  Fra salen blev der spurgt, hvorvidt det stadig ville være muligt for foreningens medlemmer at komme i døren, dvs. komme uden på forhånd at have bestilt billet. Det har bestyrelsen ikke taget stilling til, men vil gøre det snarest.

Fra salen blev der henstillet til at bestyrelsen for fremtiden, i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, også skrev ud hvem der var medlem af bestyrelsen, og hvem der stiller til valg. Bestyrelsen tager henstillingen til efterretning.

Ad 4. Kasserens beretning blev vedtaget uden indsigelser. Det blev vedtaget at medlemmer, der er i mere end to års restance med deres medlemskab vil blive smidt ud af foreningen.

Fra salen blev der spurgt til samarbejdet med Golden Days. Bestyrelsen meddeler, at de ikke er indstillet på at gentage samarbejdet med Golden Days.

Ad 5. Det foreslåede budget blev vedtaget uden indsigelser.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget, at medlemskab af Georg Brandes-selskabet fremover er individuelt. Kontingent betales derfor er individuelt og er for 2017 på 120 kroner. For studerende er kontingentet 70 kroner.

Ad 7. Ingen ændringsforslag.

Ad 8. Den eksisterende bestyrelse, Elisabeth Møller Jensen, Peter Madsen, Lars Hütters, Anatolio Kronik, Kristina Stoltz, Sune Berthelsen og Jørgen Borring Poulsen, accepterer genvalg. Elisabeth Friis foreslås som nyt medlem af bestyrelsen.  Pia Laneth Friis foreslås som suppelant. Vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 9. Revisor Helge Scheuer Nielsen blev genvalgt.

Ad 10. Der blev fra salen foreslået, at bestyrelsen så vidt muligt begyndte at sende meddelelser og lignende til medlemmerne per e-mail i stedet for med – dyrere og mere besværlige – breve.