1) Peter Madsen (næstformand),2) Lars Hutters,3) Elisabeth Møller Jensen (formand), 4 )Anatolio Kronik (kasserer), 5) Elisabeth Friis, 6) Sune Berthelsen, 7)Tue Andersen Nexø, 8) Kristina Stoltz, 9) Jørgen Poulsen , 10) Pia Friis Laneth (suppleant).

BESTYRELSE

  Georg Brandes Selskabet har ingen fast adresse, men kan kontaktes via en af selskabets bestyrelsesmedlemmer:

Elisabeth Møller Jensen (formand) på e-mail: emjvalby@gmail.com 

Peter Madsen (næstformant) på e-mail :  pmadsen@hum.ku.dk

Anatolio Kronik (kasserer)  på e-mail:    kronik@post4.tele.dk

Sune Berthelsen  på e-mail:  suneberthelsen@yahoo.dk

Lars Hutters på e-mail: lars_hutters@dadlnet.dk

Tue Andersen Nexø på email: tan@hum.ku.dk

Jørgen Poulsen på email: borringpoulsen@webspeed.dk

Kristina Stoltz på email:khstoltz@gmail.com

Elisabeth Friis på email:  elisabeth.friis@litt.lu.se

Pia Friis Laneth på email:  piafrislaneth@gmail.com