Formandens beretning

Generalforsamling 1.2.2017

Georg Brandes Selskabet

 

Tak for ordet

 

Lad mig begynde med at mindes vores bestyrelsesmedlem, Zsuzsannah Maria Bjørn Andersen, som pludselig døde i januar sidste år. Zsuzsanna, kom til Danmark i forbindelse med Opstanden i Ungarn i 1956. Hun blev dr. phil i 1989  med sin disputats “Stemmer udefra”, hvor hun skrev om Georg Brandes betydning for datidens unge og søgende ungarske forfattere og intellektuelle. Jeg håber I alle læste de fine mindeord på hjemmesiden. Med Zsuzsannahs død mistede vi et vidende og meget afholdt medlem af bestyrelsen. Ære være Zsuszannas minde.

 

Georg Brandes Selskabets hovedaktivitet er afholdelse af foredrags - og debatmøder. Og vi har skiftevis fokus på kultur og politik. Således også i 2016, hvor vi i forårssæsonen afholdt tre velbesøgte møder om dansk politik under overskriften “Frisk luft i stuen”. Overskrifterne for de tre møder var: “Har socialdemokraterne opgivet kampen for lighed”, “Hvad skete der lige med det humanistiske imperativ?” og endelig et stormødet i Pressen med titlen “Ud af Dansk Folkeparti skygge”.

 

Det sidste møde gav genlyd i pressen, og jeg måtte som formand forklare, hvorfor DF ikke var inviteret, selv om det klart fremgik af oplægget, at mødet slet ikke handlede om Dank Folkeparti, men om især Socialdemokratiets stadig tættere alliance med DF. Jeg måtte også forsvare paneldeltager Anne Lise Marstrand Jørgensen, som blev udsat for et heftigt personangreb fra en deltagende DSU’er. Men det er helt i Brandes ånd, at aktiviteterne skaber debat. Det sætter vi pris på.

 

Efterårssæsonen åbnede i samarbejde med Golden Days med et møde om Amalie Skrams rolle i Det Moderne Gennembrud, hendes betydning i i 1970´erne og i dag. Derefter et møde med fokus på skønlitteraturens behandling af klimaforandringer og endelig et møde om “Den stærke stemme og det brudte jeg i litteraturen”, igen med et historisk perspektiv fra Det Moderne Gennembrud til dagens unge litteratur.

 

Alle møderne i 2016 blev afholdt i samarbejde med Politiken, der lægger lokale og annoncer til, og som sælger billetter via Politiken Plus. Samarbejdet med Politiken går tilbage til Brandes Selskabets stiftelse i 1971, og det er vi selvsagt glade for. Men samarbejdet beror på en aldrig nedskrevet kotumeaftale. Det bliver der imidlertid ændret på. Aftalen med Politiken er under forhandling, og vi håber selvfølgelig at komme til et resultat, som begge parter er glade for.

 

Til møderne i Politiken ved vi kun, hvor mange billetter, der sælges via Politiken. Det har vi nu fået mulighed for at ændre på, ved at Politiken stiller sin billetbestilling til rådighed for Brandes Selskabet. Som medlem vil man kunne bestille en gratis billet formedelst et gebyr på 10 kr. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er en fordel for alle alle parter.

 

Som medlemsfordel har I modtaget Hans Hertels nyeste essayssamling:”Bogmennesker”, som bla. indeholder tekster, opstået som foredrag i Brandes Selskabet. Selskabet har støttet udgivelsen med kr. 15.000. Den aktivitet er vi glade for, men den uforudsete lokaleudgift til Politiken og af en nyindført afgift til Golden Days, har samen med udgiften til Hertel-udgivelsen samlet set trukket markant på egenkapitalen. Bestyrelsen strammer op i 2017. Der er ikke plads til udskejelser.

 

Medlemstallet er pænt voksende, vi tiltrækker flere unge medlemmer, som betaler via Mobilepay. Medlemskabet er individuelt, men grundet en gammel beslutning dækker i alt 15 medlemskaber over det dobbelte antal medlemmer, fordi ægtefæller har været tilmeldt samme kontingent. Det vil vi lave om på. Ikke så meget for pengenes skyld, men fordi det er noget rod.

 

Til sidst vil jeg lige nævne den stærkt voksende aktivitet på Facebook med 1169  følgere, og hvor de enkelte arrangementer får et stigende antal kommentarer med på vejen. Politiken opretter for hvert møde et opslag på Facebook, hvor man kan markere sin interesse eller sin deltagelse. Det er alt sammen tiltag, som skal gøre foreningen mere synlig og slagkraftig. Gå endelig ind og giv foreningen et like eller en kommentar, hvis I ikke allerede har gjort det.

 

Tak for ordet.

 

 Elisabeth Møller Jensen