Formandens beretning

Generalforsamling 29.1.2018

 Georg Brandes Selskabet

 

Tak for ordet.

 

Helt i Georg Brandes ånd har vi både fokus på på kultur og politik i Selskabets foredrags- og debatmøder, som er vores hovedaktivitet.

Foråret 2017 inviterede vi til oplæg og debat om nogle af de dilemmaer i velfærdsstaten, som er aktuelle i dag. Hvad kan og bør tolerance betyde, spurgte vi med den begrundelse, at et regeringsskifte fra blå til rød forudsætter et stærkt Socialdemokrati, men hvis vi er mange, der ikke længere kan genkende Socialdemokratiet, hvad stiller vi så op?

Og på forårets næste møde inviterede vi til debat om Tue Nexø Andersens: “ Vidnesbyrd fra velfærdsstaten”. For har de sidste tyve års litteratur mon fat i noget, når velfærdsstatens fremstilles som ideelle forestillinger uden forbindelse til den sociale virkelighed? Og endelig spurgte vi, om indvandring overhovedet er foreneligt med den velfærdsstat, som vi kender. Eller om der mon er andre veje at gå?

 Uden for programmet holdt vi 17. maj, 2017 et debat-og støttemøde for KVINFO i Arbejdermuseets Festsal med titlen “Uden viden ingen ligestilling”. Mødet var støttet af de mange fagforeninger og institutioner, som i en stor helsides annonce i Politiken havde protesteret mod flytningen af KVINFOs bibliotek. Og mødet blev finansieret af en indsamling af kr. 15.000 til leje af lokale osv, som GL, BUPL og Socialrådgiverne sørgede for kom endeligt i hus. Tusind tak for den flotte opbakning. Den dag d.17. maj tog Brandes Selskabet skridtet fra debat til aktivisme, og Kirsten Torups stærke tale til forsvar for institutionerne kunne læses i Politiken efterfølgende. De mange stærke indlæg blev fulgt op af musikalske indslag fra Katrina Willumsen og Venter på Far. Mødet i Georg Brandes Selskabet føjede sig til rækken af folkelige protester, som skulle få kulturminister Mette Bock til at trække sin beslutning tilbage. Men lige lidt hjalp det. 1. januar 2018 mistede KVINFO sit bibliotek, bevilgingen blev halveret og institutionen smidt ud af Kulturministeriet. Men vi var der. Overgrebet fik ikke lov til at gå stille af.

 

 

  I anledning af, at en ny og tekstkritisk udgave af Georg Brandes hovedværk “Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur” er på vej, indledte vi efterårssæsonen med en debat om Georg Brandes betydning i dag. Brandes-salonen var en del af årets store Golden Days-fejring af Københavns 850-års fødselsdag.

 I dag løbes der stormløb mod civilisatoriske  principper. Tiden er inde til at belyse og diskutere, hvilke etiske principper, der har ligget, og fremover politisk bør ligge til grund.  Ikke mindst for Europas flygtninge- og migrantpolitik. Vi sluttede efterårssæsonen af sluttede med diskussioner om begrebet “politisk korrekthed” og om “sorgbare liv”.

 Det ordinære program blev også  i 2017 afholdt i samarbejde med Politiken, der lægger lokale og annoncer til, og som sælger billetter via Politiken Plus. Som noget nyt har vi aftalt med Politiken, at medlemmer fra og med det første arrangement i dag får tilsendt et link, som giver gratis adgang. Brandes Selskabet har hver gang 80 pladser til rådighed for medlemmer. Med tilmeldingen ved vi, hvem og hvor mange, der deltager.

 På sidste generalforsamling nævnte jeg, at samarbejdet med Politiken, der går tilbage til Brandes Selskabets stiftelse i 1971, beror på en aldrig nedskrevet kotumeaftale. Men at en skriftlig aftalen er under forhandling. I Brandes Selskabet venter vi pt på et udspil fra Politiken.

 I 2017 takkede vi Anatolio Kronik for hans mangeårige indsat som foreningens kasserer. Anatolio er fortsat medlem af bestyrelsen, og han står stadigvæk for redaktion af foreningen website, lige som det er Anatolio, der optager video af foredrag. Bestyrelsesmedlem Peter Madsen overtog funktionen som kasserer, og jeg selv påtog mig ansvaret for medlemskontakten. Så jeg har været i kontakt med jer flere gange i 2017. Som nye på posterne har Peter og jeg gjort en indsats for at få justeret medlemslisten og rykke for manglende kontingent. Der er fortsat medlemmer, som jeg må sende et fysisk brev til, fordi vi aldrig har fået en mailadresse. Men bunken af breve bliver heldigvis stadig mindre. Det er dyrt at sende breve, det er højst usikkert, hvornår og om brevet overhovedet kommer frem. Og det tager tid. Så jeg giver ikke op! Tak til alle jer, der på opfordring har sendt mig jeres mailadresse.

 Sidste år begyndte vi at betale et beskedent honorar til de oplægsholdere, som ikke har en fast løn ved siden af. Vi vil gerne have unge kunstnere til at stille op, og det er der mange andre, der gerne vil. Men som kunstnere lever de af at udtrykke sig. Derfor skal de selvfølgelig have et honorar. Og derfor lægger vi op til en beskeden kontingentforhøjelse. Det er nok ikke sidste gang, for det er stadigvæk billigt at være medlem af Brandes Selskabet.

 Medlemstallet vokser, og vi tiltrækker flere unge medlemmer, som især læser om Selskabet på Facebook, hvor vi har 1334 følgere. Det er en tilgang på knapt 200 siden sidste år. Politiken opretter for hvert møde et opslag på Facebook, hvor man kan markere sin interesse eller sin deltagelse. Det er alt sammen tiltag, som skal gøre foreningen mere synlig og slagkraftig. Gå endelig ind og giv foreningen et like eller en kommentar, hvis I ikke allerede har gjort det.

 

 Tak for ordet.

 Elisabeth Møller Jensen

 

 

 

 *************************************************

 

 

 

 

Formandens beretning

Generalforsamling 1.2.2017

Georg Brandes Selskabet

 

Tak for ordet

 

Lad mig begynde med at mindes vores bestyrelsesmedlem, Zsuzsannah Maria Bjørn Andersen, som pludselig døde i januar sidste år. Zsuzsanna, kom til Danmark i forbindelse med Opstanden i Ungarn i 1956. Hun blev dr. phil i 1989  med sin disputats “Stemmer udefra”, hvor hun skrev om Georg Brandes betydning for datidens unge og søgende ungarske forfattere og intellektuelle. Jeg håber I alle læste de fine mindeord på hjemmesiden. Med Zsuzsannahs død mistede vi et vidende og meget afholdt medlem af bestyrelsen. Ære være Zsuszannas minde.

 

Georg Brandes Selskabets hovedaktivitet er afholdelse af foredrags - og debatmøder. Og vi har skiftevis fokus på kultur og politik. Således også i 2016, hvor vi i forårssæsonen afholdt tre velbesøgte møder om dansk politik under overskriften “Frisk luft i stuen”. Overskrifterne for de tre møder var: “Har socialdemokraterne opgivet kampen for lighed”, “Hvad skete der lige med det humanistiske imperativ?” og endelig et stormødet i Pressen med titlen “Ud af Dansk Folkeparti skygge”.

 

Det sidste møde gav genlyd i pressen, og jeg måtte som formand forklare, hvorfor DF ikke var inviteret, selv om det klart fremgik af oplægget, at mødet slet ikke handlede om Dank Folkeparti, men om især Socialdemokratiets stadig tættere alliance med DF. Jeg måtte også forsvare paneldeltager Anne Lise Marstrand Jørgensen, som blev udsat for et heftigt personangreb fra en deltagende DSU’er. Men det er helt i Brandes ånd, at aktiviteterne skaber debat. Det sætter vi pris på.

 

Efterårssæsonen åbnede i samarbejde med Golden Days med et møde om Amalie Skrams rolle i Det Moderne Gennembrud, hendes betydning i i 1970´erne og i dag. Derefter et møde med fokus på skønlitteraturens behandling af klimaforandringer og endelig et møde om “Den stærke stemme og det brudte jeg i litteraturen”, igen med et historisk perspektiv fra Det Moderne Gennembrud til dagens unge litteratur.

 

Alle møderne i 2016 blev afholdt i samarbejde med Politiken, der lægger lokale og annoncer til, og som sælger billetter via Politiken Plus. Samarbejdet med Politiken går tilbage til Brandes Selskabets stiftelse i 1971, og det er vi selvsagt glade for. Men samarbejdet beror på en aldrig nedskrevet kotumeaftale. Det bliver der imidlertid ændret på. Aftalen med Politiken er under forhandling, og vi håber selvfølgelig at komme til et resultat, som begge parter er glade for.

 

Til møderne i Politiken ved vi kun, hvor mange billetter, der sælges via Politiken. Det har vi nu fået mulighed for at ændre på, ved at Politiken stiller sin billetbestilling til rådighed for Brandes Selskabet. Som medlem vil man kunne bestille en gratis billet formedelst et gebyr på 10 kr. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er en fordel for alle alle parter.

 

Som medlemsfordel har I modtaget Hans Hertels nyeste essayssamling:”Bogmennesker”, som bla. indeholder tekster, opstået som foredrag i Brandes Selskabet. Selskabet har støttet udgivelsen med kr. 15.000. Den aktivitet er vi glade for, men den uforudsete lokaleudgift til Politiken og af en nyindført afgift til Golden Days, har samen med udgiften til Hertel-udgivelsen samlet set trukket markant på egenkapitalen. Bestyrelsen strammer op i 2017. Der er ikke plads til udskejelser.

 

Medlemstallet er pænt voksende, vi tiltrækker flere unge medlemmer, som betaler via Mobilepay. Medlemskabet er individuelt, men grundet en gammel beslutning dækker i alt 15 medlemskaber over det dobbelte antal medlemmer, fordi ægtefæller har været tilmeldt samme kontingent. Det vil vi lave om på. Ikke så meget for pengenes skyld, men fordi det er noget rod.

 

Til sidst vil jeg lige nævne den stærkt voksende aktivitet på Facebook med 1169  følgere, og hvor de enkelte arrangementer får et stigende antal kommentarer med på vejen. Politiken opretter for hvert møde et opslag på Facebook, hvor man kan markere sin interesse eller sin deltagelse. Det er alt sammen tiltag, som skal gøre foreningen mere synlig og slagkraftig. Gå endelig ind og giv foreningen et like eller en kommentar, hvis I ikke allerede har gjort det.

 

Tak for ordet.

 

 Elisabeth Møller Jensen