Georg Brandes Selskabet efterår 2018

 

Takt og Tone i sex- og familieliv

Forfatteren Emma Gad, der tilhørte Brandes-kredsen som en del af Det moderne gennembrud, skrev sin berømte etikettebog “Takt og Tone”, 1918 som en vejledning i omgangsformer til en ny og moderne tid. Georg Brandes Selskabet markerer bogens 100 års jubilæum med en debat om bogens relevans i dag. Mange af hendes råd har stadig gyldighed, andre trænger til en opdatering, ikke mindst når det gælder sex- og familieliv. Pia Fris Laneth, der sammen med Jytte Hilden har redigeret antologien “Takt og tone til tiden”, 2018 indleder med en kort introduktion til Emma Gad.

Bidragsyderne Anna von Sperling, kulturjournalist på Information og Anne Sophia Mygind Hermansen, kulturredaktør på Berlingske Tidende giver indsigtsfulde og provokerende bud på, hvordan man kan indføre sine børn i seksualitetens usikre grænseland, og hvordan man kan få sammenbragte familier med dine, mine og fællesbørn til at lykkes.

Ordstyrer : Peter Madsen, professor emeritus

 

Tid: 24. september, kl. 16.30 - 18.30

Sted: Politikens foredragssal,

Vestergade 28, 1456 København K

 

Der er gratis adgang for medlemmer af Georg Brandes Selskabet. Medlemmer får automatisk tilsendt link til billetreservering. Se hvordan du bliver medlem – det koster 150 kr. for et år: http://www.brandes-selskabet.dk/417784983

 

 

 


Hvis du ikke er medlem, kan du købe billet hos Poltiken Live:

 

 https://politikenbillet.dk/43491/Takt_og_Tone_i_sex-_og_familieliv

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Danmarks aktivistiske udenrigspolitik

Dansk udenrigspolitik er ændret markant. Fra et fokus på udviklingsbistand og fredsbevarende indsatser i FN-regi er Danmark blevet krigsførende nation. Skiftet blev indledt i 1991 med Danmarks deltagelse i Golfkrigen og på Balkan. Men en egentlig aktivistiske udenrigspolitik blev for alvor initieret af statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2001. Siden har Danmark været en krigsførende nation. I forlængelse af dansk krigsdeltagelse i Afghanistan, Irak og Libyen har der udviklet sig en diskussion om Danmarks aktivistiske udenrigspolitik. Det militære engagement rejser en række spørgsmål: Ikke mindst hvad der er baggrunden for vendingen i dansk politik og til hvilken nytte? Hvordan stiller det Danmark i forhold til sine europæiske partnere. Og hvad har Danmarks aktivistiske udenrigspolitik ført til?

Bo Lidegaard, dr. Phil, forfatter, tidligere chefredaktør på Politiken

Anna Libak, forfatter, tidligere udenrigsredaktør på Berlingske Tidende

Klaus Carsten Pedersen, tidligere direktøriDet Udenrigspolitiske Selskab

Ordstyrer: Lars Hutters, læge

 

 

 

 Tid: Mandag d. 22. oktober kl. 16.30 – 18.30.

Sted: Politikens foredragssal,

Vestergade 28, 1456 K

 

Der er gratis adgang for medlemmer af Georg Brandes Selskabet. Medlemmer får automatisk tilsendt link til billetreservering. Se hvordan du bliver medlem – det koster 150 kr. for et år: 

http://www.brandes-selskabet.dk/417784983

 Hvis du ikke er medlem, kan du købe billet hos Poltiken Live: 

 https://politikenbillet.dk/43495/Danmarks_aktivistiske_udenrigspolitik

 

----------------------------------------------------------

Ghettoer og parallelsamfund –

virkelighed eller politisk myte?

Politikerne bruger begreber som ”sorte pletter”, hårde ghettoer” og ”parallelsamfund” til at legitimere lovforslag, der går til kanten og måske overskrider retsstatens grundlæggende princip om lighed for loven.

Men hvad betyder ordene? Refererer de til dagens danske virkelighed, eller er der tale om luftige politiske myter? Og hvilket vidensgrundlag bygger det politiske flertal deres såkaldte Ghettoplan på? Eksisterer der forskningsresultater, som overbevisende kan fortælle os, om lovgiverne rammer plet eller helt skævt i forhold udfordringerne med at integrere nye kulturer i danskheden? Georg Brandes Selskabet har inviteret tre forskere til at belyse vidensgrundlaget bag den kontroversielle lovgivning.

Mikaela von Freiesleben, ph.d. fra Københavns Universitet

John Andersen, ph.d. & mag.scient.soc. fra Roskilde Universitetscenter

Brian Arly Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale studier.

Ordstyrer: Pia Fris Laneth, politolog og forfatter.

 

Tid: 20. november, kl. 16.30 - 18.30

Sted: Politikens foredragssal,

Vestergade 28, 1456 Kbh. K

 

Der er gratis adgang for medlemmer af Georg Brandes Selskabet. Medlemmer får automatisk tilsendt link til billetreservering. Se hvordan du bliver medlem – det koster 150 kr. for et år: http://www.brandes-selskabet.dk/417784983


Hvis du ikke er medlem, kan du købe billet hos Poltiken Live: 

https://politikenbillet.dk/43497/Ghettoer_og_parallelsamfund

  

Bonusinfo:

 

Mikaela von Freiesleben, ph.d. fra Københavns Universitet med afhandlingen “Et Danmark af parallelsamfund. Segregering, ghettoisering og social sammenhængskraft: Parallelsamfundet i dansk diskurs 1968-2013 – fra utopi til dystopi”.

John Andersen, ph.d. & mag.scient.soc./Institut for Mennesker og Teknologi, RUC. Hans forskningsfelt er: planlægning, fattigdomsforskning, social innovation og empowerment inden for det bypolitiske, arbejdsmarkeds-  integrations- og velfærdspolitiske felt.

Brian Arly Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale studier. Hans forskningsfelt er: Forholdet mellem politik og religion i Danmark 1900-2010, Migration og religion i Danmark, Muslimer og islam i Danmark/Europa, Forholdet mellem stat, nation og religion.